fbpx

KUNST MED SKATTEFORDELE

NU KAN KØB AF KUNST
TRÆKKES FRA I SKAT
NYE OG FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER

I henhold til afskrivninglovens §§44A og 44B virksomheder mulighed for at afskrive køb af kunst. Reglerne betyder, at det er mere attraktivt for virksomheder at købe kunstværker.
Køber en virksomhed f.eks. et maleri til 100.000 kr. af en kunstner, kan virksomheden årligt afskrive 25 pct. af værdien, ligesom hvis der var tale om ethvert andet driftsmiddel.
De nye afskrivningsregler styrker erhvervslivets muligheder for at engagere sig i kulturlivet og bruge kunsten i virksomhedens dagligdag.

FLERE FORDELE FOR DIN VIRKSOMHED

Fradragsreglerne giver din virksomhed en række fordele og muligheder. F.eks. kan kunst have en positiv signalværdi over for dine medarbejdere og over for omverdenen:
I kan f.eks.:
• Udsmykke virksomhedens lokaler og bygninger med kval-
itetskunst – det giver noget smukt at kigge på og forbedrer
arbejdsmiljøet.
• Engagere medarbejderne i udsmykning af lokaler og indkøb af
kunstværker.
• Støtte en lokal kunstner. • Støtte en særlig kunstart.
Derudover kan kvalitetskunst være en god investering.

HVAD SIGER REGLERNE?
Afskrivningsreglerne gælder for:
• Kunstværker, der hænges op eller opstilles i virksom- hedens
lokaler.
• Kunstnerisk udsmykning, der udføres som en del af bygnin-
gen eller de nærmeste omgivelser.
Kunstværker, der hænges op
Kunstværker, der hænges op i virksomhedens lokaler, kan afskrives med 25 pct. om året. Hvis købesummen er på 12.300 kr. eller mindre, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, kunstværket bliver købt.
Kunst som en del af bygningen
Kunstnerisk udsmykning, som udføres som en del af virksom- hedens bygninger eller de nærmeste omgivelser, kan afskrives efter samme regler som afskrivning af bygninger – med 5 pct. om året.

KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT
• Det skal være et originalt kunstværk: maleri, skulptur, grafik eller lignende.
• Det skal være førstegangskøb direkte fra kunstneren eller gennem galleri.
• Det kan være et kunstværk, der indgår i virksom hedens bygning – så kan man afskrive efter samme regler som afskrivning af bygninger, 5 pct. om året.
• Det kan være et kunstværk, der hænges
op – så kan man afskrive på linje med afskrivning af driftsmidler, 25 pct. om året.

HVAD MÅ MAN KØBE AF HVEM?
Kunstværket skal være et originalt billedkunstnerisk værk. Det vil sige et maleri, en skulptur, fotografisk kunst, installa- tionskunst eller lignende. Det kan også være grafiske værker, men de skal så være fremstillet i begrænsede oplag, være nummererede og signeret af kunstneren.
Kunstværket skal være førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller et galleri, der har kunstværket i kommission.
Retten til at afskrive på køb af kunst kan ikke bruges, hvis virk- somheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie med eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

MERE INFORMATION
Kontakt jeres revisor, hvis I vil vide mere om afskrivnings- reglerne for køb af kunst.
Find flere brochurer om nye skattefordele på kulturområdet på www.kum.dk.
Læs lovteksten i lov nr. 1389 af 20. december 2004.
FOTO: SIMON LADEFOGED

KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2, DK – 1203 KBH K
FIND FLERE BROCHURER OM NYE SKATTEFORDELE PÅ KULTUROMRÅDET PÅ WWW.KUM.DK

LÆS MERE HER: www.kum.dk

Select your currency
DKK Dansk krone
EUR Euro
Secured By miniOrange